וידאו בפוסט 3

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית הועניב היושבב שערש שמחויט -- שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. לורם איפסום דולור סיט אמט, קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה -- לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

וידאו בפוסט

כמה מילים על וידאו בפוסט

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.

ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה -- לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

מלל באמצע

ועוד מלל

ועוד מלל

עוד מלל ניע עיו יוקריעו קיכוי כוריק

רקןו ון יקוירקו יכוןקי וכגיק'וןכ י'וכי'ון

רקן כח'קן כחן'
גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק -- וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בדיקה-תווים מיוחדים


עוד תמונה
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

וידאו בפוסט 2

מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן -- פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק -- וענוף לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס סאפיאן -- פוסיליס קוויס, אקווזמן

מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. נולום ארווס סאפיאן -- פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק -- וענוף לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט -- לפתיעם ברשג -- ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. נולום ארווס סאפיאן -- פוסיליס קוויס, אקווזמן Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

פוסט של בלוגים

[משנה]כותרת משנה [/משנה]

תוכן תוכן תוכן

[ביניים]כותרת ביניים [/ביניים]

תמונה ולינק

ארז מהאח הגדול

[ביניים]כותרת ביננים 2[/ביניים]

תמונה נוספת :

איפור

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

פוסט לבדיקת באג 445- כותרת מWP

בלה בלה בלה

[משנה]כותרת משנה WP[/משנה]

בלה לה לינק 1

[ביניים]כותרת ביניים1[/ביניים]

בלה בלה234342434 בלה לינק2

[ביניים]כותרת ביניים2[/ביניים]

תמונה:

אודם זהוב

[ביניים]כותרת ביניים3[/ביניים]

תמונה נוספת בלב לבלבלב

איפור

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בדיקה! פוסט חדש עם הכל

[בינייםביניים ]בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! ביניים [/ביניים] פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל

בדיקה! פוסט חדש עם [משנה]משנה הכל בדיקה! פוסט חדש עםמשנה [/משנה]הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכלבדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל

    1. בדיקה! פוסט חדש עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל    עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל  עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל  עם הכל בדיקה!
    2. פוסט חדש עם הכל  עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל  עם הכל בדיקה! פוסט חדש עם הכל

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

חדש – בדיקה

חדש -- בדיקה,חדש -- בדיקה,חדש -- בדיקה Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

פוסט עם משנה וביניים

פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה ובינייםפוסט עם משנה וביניים  פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים

תמונה

פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה ובינייםפוסט עם משנה וביניים  פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים

פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה ובינייםפוסט עם משנה וביניים  פוסט עם משנה וביניים פוסט[ביניים] *ביניים עם משנה וביניים* [/ביניים]פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים [משנה]משנה* פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה*[/משנה] וביניים פוסט עם משנה ובינייםפוסט עם משנה וביניים  פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים פוסט עם משנה וביניים Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בדיקה פוסט שהועתק

מתן בדיקה

more more more….

נטוע באדמה ושואף למרומים. צילום: ענת צחור

נולדתי באביב, אולי בגלל זה אני תמיד חשה מעין ריגוש והתלהבות של התחלה חדשה כשהאביב מפציע.

האביב הוא זמן לנביטה וצמיחה, תקופה של התעוררות ולידה מחדש. תם החורף, ירדו הגשמים, המים שטפו וניקו, ואני שוב פותחת את זרועותי לאותן קרני החמה המלטפת בכדי שזרעים של יצירה מחודשת ינבטו, יצמחו ויפרחו בתוכי.

האביב הוא שער אל החיים, מאפשר התחלות והזדמנויות חדשות. בחורף אנחנו עומדים בפתחי הגורל שלנו והאביב הוא זמן המימוש, הזדמנות להתחלה של יצירה והגשמת חלומות ומאוויים.

הכל כל כך ראשוני בתקופה זו, ולכן אני משתדלת להיות מאוד קשובה לתחושות, לרגשות למחשבות על מנת שההחלטות שאקח יהיו נכונות עבורי. בתקופת האביב קל מאוד להיסחף אחרי תנודות נפש, האביב הוא כח מתפרץ שיש לו ביטויים בנפש האדם הן של שמחה גדולה והן של בלבול וכעס גדול, לכן בתקופה זו כדאי להיות מאוד מדוייקים ולשמור על שיקול דעת ואיזון נפשי.

מכיוון שהאביב מאופיין בתנועה מתפרצת, תנועה של התהוות, חשוב לשמור על הקשר עם האדמה, להכות בה שורשים כדי שכל הפעולות שלנו שהן תוצר מחשבותינו ישאו פרי בריא ואיכותי.

הסינים משייכים את תקופת האביב לאלמנט העץ. העץ מסמל פריצה, צמיחה, גדילה, התפחות, התפשטות למרחב ונטיעה בקרקע. העץ מאופיין גם בתכונות של גמישות ונוקשות, הרוח מניע אותו וגם מייבשת, העץ מאופיין הן בתנועה והן ביציבות. אומרים כי האדם הוא כעץ השדה, נטוע באדמה ושואף למרומים, שואף ליציבות ויחד עם זה לחופש פעולה.

תנוחת חיבוק העץ. בצילום: ענת צחור, צילום: נועה לימונה

אז הנה תרגיל צ'י קונג שאני אוהבת במיוחד, המסייע ליצוב התודעה, לביסוס האנרגיה המתפרצת באדמה:

תרגיל צ'י־קונג: "חיבוק העץ"

• עומדים כשכפות הרגליים מקבילות ובמרחק של כ־50 ס"מ זו מזו.

• "משתרשים" דרך כפות הרגליים לאדמה. המשקל מחולק שווה על כל כף הרגל -- על העקב, הכריות, הבהונות וצידי כף הרגל.

• מכופפים מעט את הברכיים וחשים את התארכות עמוד השדרה -- הזנב והעצם מושכים מטה, קודקוד הראש מושך מעלה. יוצרים תחושה של יציבות.

• מרימים את הזרועות אל קדמת החזה ובונים עמן צורת מעגל, כאילו מחזיקים כדור גדול או מחבקים עץ.

• כפות הידיים פונות פנימה, כלפי הגרון, והמרפקים שוקעים מטה. שמים לב שאצבעות כפות הידיים מופרדות זו מזו וכי קצות האצבעות הימניות במרחק קטן מקצות האצבעות השמאליות. מרגישים את זרימת האנרגיה מחוליה מספר שבע הצווארית (שבבסיס עמוד השדרה הצווארי) לכיוון הזרועות, המרפקים מרפים את הכתפיים ואת שרירי הצוואר.

• ממקדים את המבט בקצות האצבעות, שומרים על עיניים פקוחות. האוזניים קשובות לנשימה.

• מרפים את הלשון בתחתית הלסת התחתונה ונוגעים עם קצה הלשון בחך.

• מכוונים את תשומת הלב ואת הנשימה אל האזור שמתחת לטבור, הדָאנְדִייֵן (ים הצ'י). מרגישים אזור זה: מכוונים אליו את האנרגיה (צ'י) בעת הנשיפה.

• מתרגלים במשך כמה דקות. משך השהות בתנוחה גדל ככל שמרבים לתרגל.

• בזמן השהות בתנוחה, מבחינים בכיוון הזרימה האנרגטית: דרך מרכז כפות הרגליים, האנרגיה עולה דרך הצד הקדמי של הרגליים לכיוון הפֶּרינֵאוּם (חיץ בין הנקבים, האזור שבין הרגליים, מהזנב קדימה), משם היא ממשיכה לעלות בעמוד השדרה עד הקודקוד, ואז יורדת לאורך קו האמצע של הפנים, החזה והבטן עד הפרינאום, וממשיכה לרדת לכיוון העקבים עד לקרקע דרך הצד האחורי של הרגליים.

• לסיום: מזדקפים, מיישרים ברכיים, עוצמים עיניים ומניחים את כפות הידיים זו על זו במרחק שלוש אצבעות מתחת לטבור. (גברים מניחים את כף יד ימין על הבטן ועליה את כף יד שמאל. נשים מניחות את כף יד שמאל על הבטן ועליה את כף יד ימין.) שוהים בעמידה זו כדקה או שתיים תוך נשימה ברכות אל הבטן התחתונה, אל הדָאנְדִייֵן (ים הצ'י).

תנוחת יוגה: עץ. בצילום: ענת צחור, צילום: נועה לימונה

ובדומה, הנה תנוחת יוגה "העץ" תנוחה פשוטה שמייצבת וממקדת ומסייעת לריכוז:

וריקשאסאנה (עץ)

• עומדים ישר נושמים בנינוחות שלוש נשימות.

• מכופפים את הברך הימנית, אוחזים בקרסול הימני ומביאים את העקב הימני סמוך לרצפת האגן כשכף הרגל הימנית מהודקת לצידה הפנימי של הירך השמאלית. שומרים על שיווי משקל.

• פותחים את הזרועות לצדדים, מגלגלים את הכתפיים לאחור, פותחים את בית החזה ומרימים את הזרועות מעלה.

• שומרים על יציבות הרגל השמאלית כשכף הרגל פונה לפנים. שומרים על עצם הזנב מוכנסת פנימה.

• שוהים בתנוחה 10-20 שניות, בנשימות נינוחות, שומרים על פנים נינוחות ומישירים מבט לפנים.

• חוזרים על התנוחה בכיוון ההפוך.

השפעתה הבריאותית של התנוחה:

• מגמישה את מפרקי הירך ואת חגורת הכתפיים.

• מחזקת את הקרסוליים וכפות הרגליים.

• מחזקת את שרירי הירכיים, מותחת את שרירי הגב והבטן.

• מפתחת ריכוז ושיווי משקל.

התרגילים לקוחים מתוך הספר: מדריך מפה לריפוי טבעי -- הדרך לחיים בריאים (ספר שכתבתי ביחד עם בן זוגי, ד"ר ראובן ברק)

מה שיפה לגלות זה שאנחנו בסך הכל תופעת טבע, ושכל התופעות והאיכויות שבטבע קיימות בתוכנו, מה שמייחד אותנו זה איזשהי איכות דומיננטית שמאפיינת את האישיות שלנו. אם נכיר את האיכויות, נדע לזהות אותן ונשכיל גם להבינן נוכל להתמודד עם עצמינו בצורה טובה ובריאה יותר.

כל שעלינו לעשות זה "פשוט להיות פשוט", להיות כמו עץ השדה, שנובט בעיתו, צומח, מלבלב ומגיש את פריו למאכל.

כולנו עוברים את אותם תהליכים של לידה, צמיחה, התפרקות והכחדה, והידיעה הזו שלכל דבר יש את הזמן שלו, וכי עכשיו זה הזמן היחיד והאחד עבורנו, מאפשרת לנו לממש ולהגשים את עצמנו ללא דחיה.

אז אביב פורח לכולנו, שנצמח וניתן מפירותינו לכל.

שלכם, ענת

לאתר של ענת צחור: יוגה דהרמה Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment